Termeni si conditii

VA RUGAM SA CITITI CU ATENTIE TERMENII SI CONDITIILE INAINTE DE A UTILIZA ACEST WEB SITE.

UTILIZAREA ACESTUI WEB SITE CONFIRMA ACCEPTAREA NECONDITIONATA DE CATRE DUMNEAVOASTRA A URMATORILOR TERMENI SI CONDITII:

DACA NU ACCEPTATI ACESTI TERMENI SI CONDITII, NU UTILIZATI ACEST WEB SITE.

Conditii generale de vanzare-cumparare a produselor firmei INTTECH INDUSTRY SRL

1. Generalitati

Clauzele prezentate sunt valabile pentru comercializarea produselor proprietatea SC INTTECH INDUSTRY SRL, denumit in continuare Vanzator, si primitorul marfii denumit Cumparator. Cand intre parti a fost incheiat un alt contract care contine clauzele specifice, are prioritate acel contract. Refuzul de acceptare a conditiilor de vanzare-cumparare de catre Cumparator se poate exprima prin refuzul semnarii prezentului contract.

2. Oferte

Ofertele sunt valabile doar la data emiterii acestora sau pe perioada inscrisa in oferta. Notificarea modificarilor conditiilor de livrare nu este obligatorie. Orice intelegere devine valabila doar dupa confirmarea acesteia in scris.

3. Calitatea produselor

Conventia prezenta are ca obiect vanzarea-cumpararea produselor specificate in factura. Calitatea produselor este cea prevazuta in specificatiile si standardele tehnice despre care Cumparatorul este obligat sa se informeze si se presupune ca a luat cunostinta inainte de primirea marfii. Lipsa obiectiilor Cumparatorului in termen de 14 zile de la primirea produselor inscrise in factura, cu privire la cantitatea si calitatea acestora, reprezinta acceptarea tacita a produselor facturate si primite.

4. Livrarea produselor

Livrarea produselor se efectueaza la termenele stabilite. Daca se intarzie livrarile din vina Cumparatorului, acesta va suporta toate cheltuielile cauzate. Vanzatorul nu raspunde pentru nerespectarea termenelor de livrare in caz de forta majora. Cand expedierea si transportul marfii cad in sarcina Vanzatorului, el are dreptul de a alege drumul si mijlocul de transport. Riscul trece asupra Cumparatorului de indata ce marfa a fost predata unei case de expeditii, unui caraus sau Cumparatorului. Vanzatorul nu raspunde sub nici o forma de pagubele produse ulterior acestui moment.

In cazul in care Vanzatorul suporta cheltuielile de transport sau el livreaza produsele comandate si facturate Cumparatorului, acesta din urma va aduce la cunostinta Vanzatorului locul de descarcare a marfurilor, printr-o adresa, odata cu lansarea comenzii. Prin aceeasi adresa, Cumparatorul va mentiona numele, prenumele si datele de identificare ale delegatului sau care va prelua marfa de la transportator sau de la reprezentantii Vanzatorului. Cumparatorul se obliga sa comunice in scris Vanzatorului, modificarea oricaror date referitoare la sediu, cont bancar si oricaror altor asemenea date, inclusiv cele care sunt legate de plata sau livrarea produselor, in termen de 24 ore de la interventia acestor modificari. Modificarile sunt valabile si opozabile Vanzatorului de la data comunicarii acestora catre Vanzator. In caz contrar, Cump?r?torul va fi considerat responsabil.

5. Receptia produselor

Receptia produselor se face in conditiile legii, de catre Cumparator, in prezenta delegatuluiVanzatorului, distribuitorului sau transportatorului imediat ce acesta a intrat in curtea Cumparatorului sau locul indicat de acesta, Cumparatorul avand in toate cazurile obligatia de a receptiona produsele comandate. Cand Cumparatorul ridica marfa din depozitul Vanzatorului, receptia se face in prezenta acestuia. Prin semnarea documentelor de primire a marfii de catre Cumparator, Vanzatorul este eliberat de orice fel de raspundere. Semnarea facturii reprezinta confirmarea primirii marfurilor prevazute in factura.

6. Preturi si modalitati de plata

Preturile produselor sunt cele indicate in facturi, sunt exprimate in lei si nu includ TVA. Ele sunt valabile doar pentru livrarile pentru care au fost convenite si doar daca se preia intreaga cantitate comandata. In cazul in care pana in momentul livrarii marfii au loc majorari ale taxelor vamale, impozitelor cursului de schimb valutar si/sau altor cheltuieli esentiale, ne rezervam dreptul de a modifica preturile ofertate. Plata pretului se face la termenul prevazut in factura. Prin primirea marfii Cumparatorul si-a dat acordul fara obiectii asupra cuantumului pretului si conditiilor de plata.

7. Penalizari. Recuperarea Debitului

Pentru neplata la scadenta a pretului saua oricaror sume datorate Vanzatorului, Cumparatorul datoreaza o dobanda penalizatoare de 0,2% pe zi de intarziere, calculata zilnic si aplicabila la suma datorata, pentru intreaga perioada incepand cu data scadentei si pana la achitarea integrala a sumelor astfel datorate Vanzatorului. Cuantumul penalitatilor poate depasi valoarea marfii ori a principalului la care acestea se aplica. In cazul in care Cumparatorul nu-si indeplineste in mod corespunzator obligatiile de plata sau in cazul in care Vanzatorul primeste informatii care, in opinia Vanzatorului, au un impact negativ asupra credibilitatii sau bonitatii Cumparatorului, Vanzatorul poate declara toate sumele datorate de Cumparator ca fiind imediat scadente indiferent de data scadentei stabilita initial, iar Vanzatorul este indreptatit sa nu mai onoreze nici o comanda lansata de Cumparator. Cumparatorul datoreaza Vanzatorului o taxa administrativa reprezentand contravaloarea in RON a sumei de 10 EUR pentru fiecare solicitare ori somatie de plata transmisa de Vanzator Cumparatorului dupa data scadentei, independent si suplimentar de orice alte drepturi, inclusiv drepturi de despagubire, la care Vanzatorul ar avea dreptul in baza raportului contractual cu Cumparatorul.

Clientul declara ca a fost informat asupra faptului ca, in cazul in care se va depasi scadenta prezentei facturi, recuperarea valorii financiare a prezentei facturi se va inainta catre o firma specializata in recuperarea debitelor, urmand ca toate cheltuielile de urmarire a debitului, cheltuielile de judecata si comisionul de succes in colectarea debitului in valoare de 10 % sa fie achitate direct la firma de colectare debite, peste sumele de bani - debit si penalitati - datorate catre INTTECH INDUSTRY SRL

Orice plati primite de Vanzator de la Cumparator vor fi alocate pentru stingerea obligatiilor Cumparatorului in urmatoarea ordine: i) dobanzi si penalitati, ii) obligatii de despagubire, iii) taxe de administrare, costuri si comisioane, iv) obligatii principale, de fiecare data in ordinea vechimii acestora in fiecare categorie, incepand cu cea mai veche.

8. Dreptul de proprietate

Toate marfurile livrate de Vanzator Cumparatorului raman in proprietatea sa pana la achitarea tuturor obligatiilor de plata ale acestuia, chiar si in cazul in care unele facturi au fost deja achitate. In cazul platii facturilor prin fila(e) cec, bilet la ordin sau cambie, se considera achitate datoriile catre Vanzator abia dupa incasarea banilor si nu la data predarii filei cec, biletului la ordin sau cambiei. In cazul in care marfa este vanduta mai departe, toate creantele pe care Cumparatorul le dobandeste prin vanzarea marfii Vanzatorului se considera cesionate acestuia pana la plata tuturor facturilor.

Cumparatorul se obliga sa nu incalce prin executarea prezentului contract drepturile de proprietate intelectuala si industriala ori drepturi de autor ale INTTECH INDUSTRY SRL, ale unor companii din grupul INTTECH INDUSTRY SRL ori ale unei terte persoane, in caz contrar fiind singurul raspunzator pentru prejudiciile suferite de titularul dreptului ce a fost incalcat.

9. Reclamatii

Reclamatiile privind marfa trebuie aduse de indata la cunostinta Vanzatorului. Marfa se considera acceptata in cazul in care nu primim nici o reclamatie scrisa in termen de 14 zile calendaristice de la livrarea marfii. Abaterile calitative considerate in mod uzual normale sunt acceptate de Cumparator. Vicii ascunse se accepta doar daca acestea nu puteau fi sesizate nici in cazul in care marfa ar fi analizata cu cea mai mare atentie la livrarea acesteia. Vanzatorul nu are nici o raspundere pentru cazul in care marfurile livrate nu corespund scopului pentru care au fost achizitionate de catre Cumparator. In cazul unor lipsuri materiale, Cumparatorul poate cere inlocuirea marfii, dar nu poate cere plata de daune. Returnarea marfii nu poate fi efectuata decat cu acordul prealabil al Vanzatorului. Marfa executata special pentru Cumparator nu poate fi returnata Vanzatorului decat pentru nerespectarea specificatiilor calitative ale Cumparatorului. Vanzatorul are dreptul sa viziteze, analizeze si cerceteze marfa care face obiectul reclamatiei.

10. Litigii

In cazul oricaror neintelegeri ce se vor ivi in cursul executarii prezentului contract, se va incerca rezolvarea lor pe cale amiabila. In caz de litigiu, partile accepta competenta instantelor judecatoresti de la sediul Vanzatorului.

11. Dispozitii finale

Clauzele comerciale internationale, cum ar fi CIF, FOB, etc. se vor intelege in baza clauzelor INCOTERMS cel mai recent publicate de catre Camera de Comert Internationala (International Chamber of Commerce). La baza relatiilor comerciale stau prevederile legale ale Romaniei. Daca orice prevedere de mai sus este sau devine nula, celelalte prevederi raman valabile. Orice prevedere nula va fi supusa substituirii cu o prevedere similara in sensul sau scopul celor de mai sus.

12. Politica retur

Produsele achizitionate la distanta se pot returna conform O.U.G. 34/2014. Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantul ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile de la primirea produsului sau, in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, in termen de 14 zile de la denuntarea contractului. Se recomanda utilizarea aceluiasi serviciu de transport utilizat pentru receptionarea produselor. Solicitarea de retur se va face pe e-mail la adresa: office@inttech.ro.

Inttech Industry SRL va inapoia contravaloarea comenzii in cel mai scurt timp posibil de la primirea produsului returnat.

Definitia contractului de vanzare (art. 2, 5.): orice contract in temeiul caruia profesionistul transfera sau se angajeaza sa transfere proprietatea asupra unor produse catre consumator, iar consumatorul plateste sau se angajeaza sa plateasca pretul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atat produse, cat si servicii.

Incheierea contractului are loc in momentul emiterii facturii fiscale si nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmarii automate de primire a acesteia.

Art. 12 mentioneaza ca exercitarea dreptului de retragere pune capat obligatiilor partilor contractuale. Produsul returnat trebuie sa fie in aceeasi stare in care a fost livrat (in ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte si documentele care l-au insotit). Nu se accepta pentru returnare produsele care prezinta modificari fizice, lovituri, ciobiri, zgarieturi, socuri, urme de folosire excesiva si/sau interventii neautorizate etc.

 

Istoric produse vizitate

Profita acum de reducerile INTTECH INDUSTRY